Φαρμακοβιομηχανίες

Φαρμακοβιομηχανία

Κατασκευή μηχανημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316L) για την κάλυψη των αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας, της διαδικασίας συσκευασίας αλλά και μεταφοράς και αποθήκευσης.

Εξατομικευμένος σχεδιασμός και κατασκευή για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων με γνώμονα τόσο τις προδιαγραφές του πελάτη όσο και των διεθνών και εθνικών προτύπων.

Κλιβάνους ξήρανσης
Δοχεία αποθήκευσης
Δοχεία ανάμειξης τύπου μίξερ ή διπλόκονα ή τύπου V
Σύστημα μεταφοράς χαπιών ή σκόνεων
Μεταφορικές ταινίες
Βοηθητικός εξοπλισμός (τροχήλατα καρότσια, πάγκοι εργασίας, πλυντήριο σκευών, ερμάρια κ.α.)