Αρχιτεκτονικές / Καλλιτεχνικές κατασκευές

Εξειδικευμένες ανοξείδωτες ή μεταλλικές κατασκευές με στόχο την δημιουργία εκθεμάτων από καλλιτέχνες ή αρχιτέκτονες αλλά και ειδικού εξοπλισμού στήριξης αρχαίων εκθεμάτων.